Covid 19 - provozní hygienická opatření

- ordinujeme bez omezení rozsahu prováděných výkonů
- v budově polikliniky, v čekárně i ordinaci, u personálu i pacientů jsou povinné roušky zakrývající ústa i nos
- v čekárně je k dipozici dezinfekce
- v prostorách ambulance je pravidelně prováděna dezinfekce a větrání
- po každém pacientovi vyměňujeme podložku na lehátku
- způsob objednávání je nastaven tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci pacientů v čekárně naší ambulance
- pacienty, kteří se cítí ohroženi, přeobjednáme
- všichni zdravotníci pracující v ambulanci jsou očkováni / vakcínou schválenou EMA a FDA /

Další kardiolog

Od 1.6.2020 začíná v naší ambulanci na částečný úvazek pracovat další atestovaný kardiolog, MUDr. Markéta Mikulcová, působící v Kardiovaskulárním centru Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Toto dále přispěje ke zlepšení návaznosti péče a prohloubení spolupráce s nejbližším a tudíž nejdostupnějším kardiocentrem.

Nový utrazvukový přístroj

Od 25.5.2020 pořídila naše ambulance druhý ultrazvukový přístroj - GE Vivid 95, aktuálně nejlepší přístroj na trhu. Cílem je zkrácení objednací doby a další zkvalitnění péče.
Pacienti Uherskobrodska si to zaslouží!

Kardiologické výkony nejsou v regulacích

Výkony odbornosti 107 / kardiologie/ nejsou součástí regulací / indikované péče/ ze strany
pojišt’oven pro odesílající lékaře / s částečnou výjimkou u praktických lékařů zařazených do programu Akord, kde se do výpočtu bonifikací počítá cca 15 procent nákladů/.
Skutečnost je možno si ověřit u každoročního dodatku na ke smlouvě, kde jsou odbornosti vstupující do regulace uvedeny a odbornost 107 zde uvedena není.

Telefonické objednávání - proč ?

Při objednávání do naší ambulance preferujeme telefonické objednávání před objednáním e-mailem.

Proč?

1. Provádíme různá vyšetření - ultrazvukové vyšetření srdce (tzv. ECHO) či cév, EKG vyšetření jak jednorázové, tak monitorování srdečního rytmu Holterovským nosičem v trvání 1-3 dnů, 24-hodinovou ambulantní monitoraci krevního tlaku.. Toto objednávající často nerozlišuje, telefonicky lze ihned požadavek upřesnit.

2. Je třeba odlišit, zda je vyšetření třeba provést co nejdříve nebo se jedná o dlouhodobý
stav, kde vyšetření tolik nespěchá.

3. Pacient dostane e-mailem termín vyšetření, ten mu často nevyhovuje. A začíná ping-pong
komunikace ambulance - pacient.

Telefonicky se vše obvykle vyjasní při jednom kontaktu.