Další kardiolog

V Kardiologické ambulanci Uherský Brod pracuje na částečný úvazek další atestovaný kardiolog, MUDr. Markéta Ayaz, pracující v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie / kardiochirurgie/
v Brně.
Toto přispívá k dalšímu zlepšení návaznosti péče a prohloubení spolupráce s tímto špičkovým pracovištěm.

Nový utrazvukový přístroj

Od 25.5.2020 pořídila naše ambulance druhý ultrazvukový přístroj - GE Vivid 95, aktuálně nejlepší přístroj na trhu. Cílem je zkrácení objednací doby a další zkvalitnění péče.
Pacienti Uherskobrodska si to zaslouží!

Kardiologické výkony nejsou v regulacích

Výkony odbornosti 107 / kardiologie/ nejsou součástí regulací / indikované péče/ ze strany
pojišt’oven pro odesílající lékaře / s částečnou výjimkou u praktických lékařů zařazených do programu Akord, kde se do výpočtu bonifikací počítá cca 15 procent nákladů/.
Skutečnost je možno si ověřit u každoročního dodatku na ke smlouvě, kde jsou odbornosti vstupující do regulace uvedeny a odbornost 107 zde uvedena není.

Telefonické objednávání - proč ?

Při objednávání do naší ambulance preferujeme telefonické objednávání před objednáním e-mailem.

Proč?

1. Provádíme různá vyšetření - ultrazvukové vyšetření srdce (tzv. ECHO) či cév, EKG vyšetření jak jednorázové, tak monitorování srdečního rytmu Holterovským nosičem v trvání 1-3 dnů, 24-hodinovou ambulantní monitoraci krevního tlaku.. Toto objednávající často nerozlišuje, telefonicky lze ihned požadavek upřesnit.

2. Je třeba odlišit, zda je vyšetření třeba provést co nejdříve nebo se jedná o dlouhodobý
stav, kde vyšetření tolik nespěchá.

3. Pacient dostane e-mailem termín vyšetření, ten mu často nevyhovuje. A začíná ping-pong
komunikace ambulance - pacient.

Telefonicky se vše obvykle vyjasní při jednom kontaktu.

Vícedenní monitorace srdečního rytmu

Rozšiřujeme program vícedenního monitorování srdečního rytmu, zejména u pacientů po mozkových příhodách, a to co nejdříve po příhodě.
Evropská doporučení doporučují 72 hodinové / třídenní / a delší monitorování. Proto u těchto pacientu respektujeme doporučení a rutinně provádíme 3 denní monitorování k záchytu případné arytmie/ fibrilace - míhání síní /.
Vyšetření indikují obvykle neurologové.
Obdobně delší než jednodenní monitorování provádíme u pacientů po slabosti či bezvědomí
a u pocitu přeskakování u srdce, pokud nejsou obtíže přítomny denně.