Vícedenní monitorace srdečního rytmu

Rozšiřujeme program vícedenního monitorování srdečního rytmu, zejména u pacientů po mozkových příhodách, a to co nejdříve po příhodě.
Zajímavý je vývoj amerických doporučení. Nejprve bylo preferováno několikatýdenní monitorování srdečního rytmu. Přínos však byl malý a proto je v novém americkém doporučení uvedeno, že více než 24 hodinové monitorování nemá velký význam.
Evropská doporučení jsou uvážlivější a doporučují 72 hodinové / třídenní / a delší monitorování. Proto u těchto pacientu respektujeme doporučení a rutinně provádíme 3 denní monitorování k záchytu případné arytmie/ fibrilace - míhání síní /.
Vyšetření indikují obvykle neurologové.
Obdobně delší než jednodenní monitorování provádíme u pacientů po slabosti či bezvědomí
a u pocitu přeskakování u srdce, pokud nejsou obtíže přítomny denně.